Om koret

Fredrikstad Mannskor er et godt og vel 100 år gammelt kor, stiftet den 10. oktober 1906.
Vi er tilsluttet Østfold Sangerforbund og Norges Sangerforbund.

Fredrikstad Mannskor består i dag av ca. 19 aktive medlemmer, som holder sine sangøvelser i 2. etg. i eget hus i Bjørndalsveien 4 hver torsdag mellom klokken 18:30 og 20:30.

Vår dirigent/musikkpedagog, Nina Haanes Nødtveidt, instruerer og dirigerer koret på øvelsene.

Det bør nevnes spesielt; vårt gode kormiljø sammen med vår dirigent.

Koret deltar både på kirkelige og verdslige arrangementer som sangerstevner og festivaler i nærmiljø, enkelte ganger lengre vekk da med hotellovernatting, og på politiske arrangement. Vi deltar med sang på gudstjenesten i Fredrikstad Domkirke og ved bekransning av bautaen i kirkeparken på 1. mai, hvorpå vi også avlegger tre av distriktets sykehjem et besøk med sangunderholdning.

Vi avholder flere interne festarrangement og prøver å få til en høsttur sammen med våre damer.
Her nevnes årsfest, vårfest, høsttur med overnatting og torskaften i desember.

Koret stiller med egen damegruppe som arbeider for korets ve og vel. Damegruppa avholder møte den første torsdag i hver måned til samme tid som vår korøvelse. Møtene avholdes i salongen p åSangerhuset. Dette er en meget trivelig damegjeng som har det koselig sammen, og som arrangerer egen tur og julebord.

Kommentarer er slått av.